Η τελωνειακή αποταμίευση αποτελεί ένα ιδιαίτερο τελωνειακό καθεστώς, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε τα εμπορεύματα από εισαγωγές που προέρχονται από τρίτες χώρες σε εγκεκριμένους αποθηκευτικούς χώρους, χωρίς να καταβάλλετε δασμούς και φόρους.

Τα εμπορεύματα μπορούν να εξέρχονται τμηματικά ακολουθώντας τις ειδικές τελωνειακές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει καταγραφή των κινήσεων της αποθήκης, καθώς διασφαλίζεται η τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευμάτων.

Οι αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης διακρίνονται σε:
• Δημόσιες: υφιστάμενες αποθήκες που επιτρέπουν την αποταμίευση από διάφορους αποταμιευτές
• Ιδιωτικές: ο διαχειριστής και αποταμιευτής είναι το ίδιο πρόσωπο

Ο κάτοχος κάθε εμπορεύματος οφείλει να καταθέσει στο τελωνείο παραστατικό αποταμίευσης, ούτως ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, να παραλάβει ξανά το εμπόρευμα και να το προσκομίσει στην εγκεκριμένη αποθήκη.

Στις εν λόγω αποθήκες μπορεί να τοποθετηθεί κάθε είδος εμπορεύματος. Σε περίπτωση που το προϊόν θεωρείται επικίνδυνο, τότε πρέπει να υπάρχει απαραίτητη άδεια.

Για να εξέλθουν πάλι τα προϊόντα από την αποθήκη, πρέπει να κατατεθεί από τον κάτοχο ειδικό παραστατικό, με το οποίο δίνεται για το εμπόρευμα ένας τελωνειακός προορισμός (επανεξαγωγή, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, διαμετακόμιση κ.α.).

Εάν διαθέτετε εμπόρευμα που προορίζεται για αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την παραπάνω διαδικασία, καθώς ένας επαγγελματίας εκτελωνιστής θα οργανώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για εσάς. Το εκτελωνιστικό γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει να σας εξυπηρετήσει με απόλυτη ασφάλεια και συνέπεια σε οποιαδήποτε υπηρεσία εισαγωγής-εξαγωγής των προϊόντων και αποθήκευσής τους για όσο χρόνο χρειαστεί, εκδίδοντας τις απαραίτητες άδειες. Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στη διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών, φροντίζουμε κάθε λεπτομέρεια, ούτως ώστε αυτές να ολοκληρωθούν με ταχύτητα και τη μέγιστη διευκόλυνση του πελάτη.

Χρειάζεστε διευκρινίσεις; Βρείτε επιπλέον πληροφορίες εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 6938493848