Τι ειναι ο αριθμός EORI;

Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνιακές αρχές των Κρατών μελών στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.

Λαμβάνοντας τον αριθμό EORI ο οικονομικός φορέας αποκτά έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης , καταχωρείται σε κεντρική βάση δεδομένων, που χρησιμοποιείται σε όλες τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές όλων των Κρατών μελών της Ε.Ε.

Η παραγωγική λειτουργία του συστήματος αυτού έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2009

Οι αποστολές μέσω ταχυδρομείου από και προς Τρίτη χώρα υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες;

Ναι, οι αποστολές αντικειμένων και εμπορευμάτων υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και διατυπώσεις σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία της Ε.Ε. και την εθνική τελωνιακή νομοθεσία.

Τι δικαιούται να φέρουν οι ταξιδιώτες ύστερα από ένα ταξίδι σε τρίτη χώρα;

Οι ταξιδιώτες που προέρχονται από τρίτες χώρες προς χώρες της Κοινότητας παρέχονται απαλλαγές στις εισαγωγές εμπορευμάτων τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ

Στις περιπτώσεις ταξιδιωτών μέσο αεροπλάνου η πλοίου το χρηματικό όριο ανέρχεται στα 430 ευρώ

Για τα εμπορεύματα οι ποσότητες που μπορούν να εισαχθούν ατελώς ανά ταξιδιώτη είναι τα εξής:

Α) Προϊόντα καπνού
Αεροπορικά

 • 200τεμ τσιγάρα 100τεμ πουράκια 50 πούρα 250γραμ καπνού.

Λοιπά μεταφορικά μέσα

 • 40τεμ τσιγάρα 20τεμ πουράκια 10τεμ πούρα 50γραμ καπνού.

Β) Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά

 • Με τίτλο > από 22% 1 λίτρο
 • Με τίτλο <= 22% 2 λίτρα

Για ταξιδιώτες κάτω των 17ετών δεν δίνεται απαλλαγή για καπνικά και οινοπνευματώδη Οι αγοραζόμενες ποσότητες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην προσδίδεται εμπορικός χαρακτήρας. Γίνονται έλεγχοι από την Τελωνειακή υπηρεσία στους επιβάτες που αγοράζουν είδη από τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών;

Ποιες είναι οι χώρες της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ;

Από 1 Ιανουαρίου 2007 το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας περιλαμβάνει τα εδάφη των κατωτέρω Κρατών-Μελών:

 • του Βασιλείου του Βελγίου
 • του Βασιλείου της Δανίας, πλην των νήσων Φερόε και της Γροιλανδίας
 • της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, πλην της νήσου Ελιγολάνδης και
 • του Μπίσινγεν
 • της Ελληνικής Δημοκρατίας
 • της Ισπανίας, πλην της Θέουτας και Μελλίλας
 • της Γαλλικής Δημοκρατίας, εκτός από τα υπερπόντια εδάφη, Σαιν Πιέρ και Μικελόν και Μαγιόττε
 • της Ιρλανδίας
 • της Ιταλικής Δημοκρατίας, πλην των δήμων Livigno-Campione d’ Italia και των εθνικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο μεταξύ της όχθης και της πολιτικής μεθορίου της περιοχής μεταξύ Ponte Tresa και Porto Ceresio,
 • του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου
 • το ευρωπαϊκό έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών
 • της Δημοκρατίας της Αυστρία
 • της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
 • της Δημοκρατίας της Φιλανδία
 • του Βασιλείου της Σουηδίας
 • του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, των νήσων Μάγχης και της νήσου Μαν
 • της Τσεχικής Δημοκρατίας
 • της Δημοκρατίας της Λετονίας
 • της Δημοκρατίας της Ουγγαρία
 • της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
 • της Δημοκρατίας της Μάλτα
 • της Δημοκρατίας της Εσθονίας
 • της Δημοκρατίας της Λιθουανίας
 • της Δημοκρατίας της Πολωνίας
 • της Σλοβάκικης Δημοκρατίας
 • της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
 • της Δημοκρατίας της Ρουμανίας

Ποια πρόσωπα δικαιούνται να κυκλοφορούν στην Ελλάδα αυτοκίνητο με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας και για πόσο διάστημα;

Δικαιούχα πρόσωπα είναι:

Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό που επισκέπτονται πρόσωρινά την Ελλάδα (τουρίστες) η διάρκεια παραμονής ορίζεται στους έξι μήνες συνεχείς ή όχι ανά 12 μηνο.

Πρόσωπα που έχουν κατοικία στην Ελλάδα αλλά εργάζονται στο εξωτερικό, τουλάχιστον 6 μήνες το 12μηνο. Η διάρκεια παραμονής είναι ίδια με τα παραπάνω.

Τι είναι Εκτελωνιστής-Τελωνειακός Αντιπρόσωπος;

Εκτελωνιστής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 718/1977, έχει πτυχίο εκτελωνιστή και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή και αναλαμβάνει κατ’ επάγγελμα τη διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών για λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος.

Τι ορίζεται ως εκτελωνιστική εργασία;

Οι εκτελωνιστικές εργασίες ορίζονται από την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία και είναι οι απαιτούμενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών για τη διακίνηση μέσω αυτών των αλλοδαπών και εγχωρίων εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λειτουργεί από 1-1-1993 ως «αλλοδαπά» νοούνται τα εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ενώ ως «εγχώρια» νοούνται όλα τα κοινοτικά εμπορεύματα δηλαδή τόσο τα ελληνικά όσο και τα προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ)1 εμπορευμάτων, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του ΕΦΚ και του Τέλους Ταξινόμησης.

Ποια είναι τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραλάβουν με απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη όταν έρχονται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα;

Τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραλάβουν με απαλλαγές είναι τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί και Έλληνες) που η συνήθη κατοικία τους είναι στο εξωτερικό αλλά μεταφέρουν τα προσωπικά τους είδη με σκοπό την μόνιμη εγκατάσταση τους. Στην κατηγορία αυτοί υπάγονται και οι Έλληνες ομογενείς που επαναπατρίζονται.

Προκειμένου κάποιος να ασκήσει το δικαίωμα της μετοικεσίας οφείλει να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις. Επίσης να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό δύο έτη προτού μετοικήσει.

 • Ποια είναι τα είδη για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή όταν ένα πρόσωπο μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του;

Προσωπικά είδη νοούνται αυτά που προορίζονται για χρήση του δικαιούχου ατόμου και των μελών της οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού.

Πιο συγκεκριμένα οι οικοσκευές ,τα έπιπλα, ο εξοπλισμός σπιτιού, ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα ρούχα. Τα είδη οικοσκευής μπορούν να είναι καινούρια με τον όρο βέβαια ότι αποκτήθηκαν από τον δικαιούχο στην χώρα από την οποία μετοικεί και αναγράφονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό μετοικεσίας το οποίο παρέχει η πρεσβεία.

Αναφορικά με τα μέσα μεταφορά εννοούμε το επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι 9 θέσεις, μοτοσυκλέτα, σκάφος αναψυχής, σ ’αυτά παρέχεται απαλλαγή με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος απέκτησε το όχημα και το χρησιμοποίησε τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας, το συγκεκριμένο θα πρέπει να αποδεικνύεται με στοιχεία.