Η δουλειά του εκτελωνιστικού μας γραφείου ξεκινά πολύ νωρίτερα από την άφιξη του εμπορεύματος.

Κατά την πρώτη συνάντηση μας με τον πελάτη βεβαιωνόμαστε για την ύπαρξη αριθμού EORI, αν δεν υπάρχει προχωράμε τις διαδικασίες για την χορήγηση αυτού. Κατόπιν χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση ηλεκτρονική και γραπτή, εν συνεχεία ενημερώνουμε για τα έγγραφα που θα απαιτηθούν καθώς και την μορφή και τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν αυτά, συνεχίζουμε με προ-κοστολόγηση των εμπορευμάτων προκειμένου να υπάρχει μια εικόνα σχετικά με τα κόστη.
Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων και την παραλαβή της διατακτικής, ξεκινάει και η τελωνειακή διαδικασία η οποία χάρη στην προγενέστερη οργάνωση θα οδηγήσει στην άμεση παραλαβή των εμπορευμάτων στην έδρα του πελάτη.
Στις εισαγωγές συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ)1 εμπορευμάτων, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του ΕΦΚ και του Τέλους Ταξινόμησης.

Commercial invoice

Αποτελεί επίσημο εμπορικό έγγραφο και είναι το εμπορικό τιμολόγιο του οίκου εξωτερικού.

Packing List

Κιβωτολόγιο, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά και τα βάρη του εμπορεύματος.

CMR-BOL-AWB

Φορτωτικές που συνοδεύουν το εμπόρευμα και εκδίδονται από τις μεταφορικές εταιρείες, σε αντίστοιχες οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές.

Κατά περίπτωση κ μόνο εφ’ όσον προβλέπεται και απαιτούνται πιστοποιητικά προτιμησιακής καταγωγής, ελεύθερης διακίνησης, πιστοποιητικά καταγωγής, που εκδίδονται από τις αντίστοιχες τελωνειακές αρχές, eur1, atr, certificate of origin.

Σε κάθε περίπτωση έχει προηγηθεί μελέτη της αναμενόμενης εισαγωγής κατά την οποία ο πελάτης έχει ενημερωθεί για τα ακριβή παραστατικά που θα απαιτηθούν.

Δεδομένης της ηλεκτρονικής περιόδου που διανύουμε γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ελιγμοί έχουν κόστος. Λόγω αυτού οφείλουμε από την αρχή να προετοιμαστούμε για την ομαλή διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών διαδικασιών που θα οδηγήσει στην ταχύτερη παράδοση των εμπορευμάτων.