Ενδοκοινοτική συναλλαγή νοείται αυτή που αφορά εμπορεύματα τα οποία αποστέλλονται από πωλητή με έδρα κάποιο κράτος μέλος προς αγοραστή με έδρα επίσης κάποιο κράτος μέλος.

Με αναγνωριστικό το Α.Φ.Μ. της εταιρείας καθώς και με συνοδευτικά έγγραφα όπως είναι το τιμολόγιο του οίκου εξωτερικού, το B.O.L. και το πιστοποιητικό T2L, ο εκτελωνιστής έχει τη δυνατότητα να απελευθερώσει το εμπόρευμα, έτσι οδηγούμαστε σ’ αυτό που ονομάζεται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.

Πιστοποιητικό Τ2L

Πιστοποιητικό που αποδεικνύει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εμπορευμάτων.
Εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και είναι απαραίτητη η έκδοση του σε εμπορεύματα αξίας μεγαλύτερης των 20000ευρώ.