Με έδρα την Θεσσαλονίκη και με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών στα υπόλοιπα τελωνεία της χώρας αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Το γραφείο μας αναλαμβάνει πρακτορεύσεις οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών σε συνεργασία με φερέγγυες και αξιόπιστες μεταφορικές εταιρείες. Έχουμε τη δυνατότητα κατόπιν συνεργασίας μας με τις ως άνω εταιρείες να προσφέρουμε τιμές ανταγωνιστικές και συμφέρουσες για μεταφορά από το τελωνείο στην έδρα του εισαγωγέα ή σε όποιο μέρος ορίζει η συμφωνία.

Το γραφείο μας έχει την δυνατότητα να εκπονήσει την διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών διαδικασιών που αφορούν την εισαγωγή οχημάτων.

Είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα αναφορικά με τις διαδικασίες και τις χρεώσεις που προκύπτουν από τις εκάστοτε τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία.