Το καθεστώς κατά το οποίο άτομα μετοικούντες από χώρα του εξωτερικού επιθυμούν να μεταφέρουν προσωπικά τους είδη στην χώρα.
Παρόλα αυτά υπάρχουν προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν τα άτομα αυτά προκειμένου να εισάγουν τα αντικείμενα τους με τις προβλεπόμενες απαλλαγές.
Για παράδειγμα δικαίωμα μετοικεσίας τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί.
Το πρόσωπο που είναι αλλοδαπός για να ασκήσει το δικαίωμα του θα πρέπει να είναι ομογενής δηλαδή Σύζυγος Ελληνίδας ή Έλληνα υπηκόου.