Ιστορικό

Από το έτος 2015 η εταιρία μας είναι από τους πρώτους Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς, με δυνατότητα παραστάσεων στα Τελωνεία της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελληνικής επικράτειας και της κοινότητας.

Η χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα στην εταιρία μας, δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μας να επωφελούνται τόσο σε επίπεδο απλουστεύσεων που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όσο και σε επίπεδο τελωνειακών διευκολύνσεων, όσον αφορά στους τελωνειακούς ελέγχους.

Με την ιδιότητα αυτή, οι πελάτες μας απολαμβάνουν προτεραιότητα στην διεκπεραίωση φορτίων, αν έχουν επιλεγεί για έλεγχο, επιλογή του τόπου διενέργειας ελέγχων, ευκολότερη υπαγωγή στις τελωνειακές απλουστεύσεις και εν γένει τον ταχύτερο τελωνισμό εμπορευμάτων τους και την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών.

Εγγύηση της ασφαλούς εξυπηρέτησης σας, η ηθική της υπευθυνότητας μας.

Εξουσιοδοτημένοι οικονομικοί φορείς (AEO)

Οι αξίες μας

Εμπιστοσύνη – Αποστολή των εκτελωνιστών μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υψηλής ποιότητας εργασίας προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με στόχο την δημιουργία μιας μακρόχρονης σχέσης εμπιστοσύνης.

Γνώση - Με γνώση και έμφαση στον επαγγελματισμό, στην εξυπηρέτηση και ευόδωση των στόχων της εμπορίας των πελατών μας και με διορατικότητα, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, παρέχοντας ολοκληρωμένες εκτελωνιστικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος.

Αξιοπρέπεια - Η συμφωνία με τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς.

Σύνεση - Ο επαγγελματίας εκτελωνιστής που σκέπτεται και ενεργεί με λογική και αυτοσυγκράτηση.

Συνέπεια - Ο επαγγελματίας εκτελωνιστής που ανταπεξέρχεται με ακρίβεια και τακτικά στις υποχρεώσεις του.