ΕΦΚ

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) δεν επιβάλλεται σε όλα τα προϊόντα. Πρόκειται για έναν φόρο που ισχύει για την πώληση και τη χρήση προϊόντων όπως τα καπνικά, τα ενεργειακά και τα αλκοολούχα.

Οι νόμοι που ισχύουν στη ΕΕ καθορίζουν το ποσό βάσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με το κάθε προϊόν. Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται και επιβάλλεται επίσης διαφέρει, καθώς υπολογίζεται με βάση την ποσότητα του προϊόντος, ενώ κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορεί, αν το θελήσει, να ορίσει υψηλότερους συντελεστές.

Ηλεκτρονικό σύστημα EMCS

Τα επιβαλλόμενα στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης εμπορεύματα διακινούνται ανάμεσα στα κράτη μέλη της Κοινότητας με το σύστημα EMCS, που αποτελεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των παραπάνω προϊόντων κατά την ενδοκοινοτική διαμετακόμιση αυτών. Το σύστημα EMCS δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο κατά την τέλεση των συναλλαγών τους. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η είσπραξη φόρου από το κράτος, καθώς και να μειώνεται ο κίνδυνος απάτης στον τομέα αυτόν.

Τα περισσότερα προϊόντα κρίνονται υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. από τη στιγμή παραγωγής τους ή εισαγωγής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο χρόνος καταβολής του φόρου, όμως, μπορεί να γίνει μεταγενέστερα, όταν τα προϊόντα διατεθούν προς κατανάλωση. Σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων που οδηγούν σε καταστροφή ή απώλεια των προϊόντων πριν προλάβουν να τεθούν στην αγορά, τότε δεν υποχρεούστε να υποβάλετε Ε.Φ.Κ.

Ο Φόρος Ειδικής Κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται με υποβολή της Ειδικής Δήλωσης στο τελωνείο. Με έναν εξειδικευμένο εκτελωνιστή στη διάθεσή σας η διαδικασία αυτή γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια. Ως πεπειραμένος εκτελωνιστής στη Θεσσαλονίκη εξειδικευόμαστε στις υπηρεσίες εκτελωνισμού και εκπροσωπούμε με σύνεση και απόλυτη αξιοπιστία κάθε ενδιαφερόμενο πελάτη.

Χρειάζεστε διευκρινίσεις; Βρείτε επιπλέον πληροφορίες εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 6938493848.