Εκτελωνισμοί για Εισαγωγές & Εξαγωγές Εμπορευμάτων στη Θεσσαλονίκη

Η ολοκλήρωση της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου με το επίσημο BREXIT στις 31 Ιανουαρίου 2020 από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο. Το γεγονός αυτό αναμένεται να κορυφωθεί ιδιαίτερα με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, ουσιαστικά τίποτα δεν αλλάζει: όλη η ευρωπαϊκή νομοθεσία συνεχίζει να εφαρμόζεται και το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να αποτελεί μέρος της εσωτερικής αγοράς και της Τελωνειακής Ένωσης.

Ωστόσο, είναι απαραίτητο για κάθε εκτελωνιστή να ενημερώνεται για τις συνθήκες εφαρμογής του νέου καθεστώτος εισαγωγών και εξαγωγών με το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τους τελωνειακούς κανόνες που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

 

ΦΠΑ & Δασμοί: όλες οι αλλαγές

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το σύνολο του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, συνεχίζει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεπώς δεν απαιτείται  η  τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων για συναλλαγές από/προς το Η.Β. και στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα για πολίτες και επιχειρήσεις σε Ε.Ε. και Η.Β.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει ανακοινώσει το Ην. Βασίλειο για μείωση δασμών στις εισαγωγές μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου που ακολουθεί το Brexit, την 1η Ιανουαρίου 2021, η δασμολογική προστασία σε κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η γεωργία - κτηνοτροφία, σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο εμπόριο της χώρας θα παραμείνει ανέπαφη.

Το λεγόμενο σύστημα του "παγκόσμιου δασμού" της Βρετανίας αποτελεί στοιχείο - κλειδί της οικονομικής πολιτικής του Λονδίνου κατά την αποκοπή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αντικαθιστά τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές στο πεδίο των δασμών, από τις οποίες δεσμεύεται μέχρι σήμερα το Η.Β. και καλύπτει όλο το εμπόριο της χώρας το οποίο δεν εμπίπτει σε κάποια ήδη υπάρχουσα εμπορική συμφωνία. Με βάση το σχέδιο, το 60% του εμπορίου του Η.Β. θα διεξάγεται χωρίς δασμούς, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 47%.

Η Βρετανία θα διατηρήσει δασμούς της τάξης του 10% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, αλλά και δασμούς σε προϊόντα όπως το βόειο κρέας, το αρνί και τα πουλερικά.

 

Ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις στους εκτελωνισμούς

Οι εισαγωγικές εταιρείες οι οποίες προμηθεύονται αγαθά από το Η.Β., υποβάλλονται σε τελωνειακές διαδικασίες οι οποίες θα διεκπεραιώνονται από τελωνειακούς αντιπροσώπους στα σημείο εισαγωγής του αγαθού, όπου και θα καταβάλλονται οι σχετικοί δασμοί και φόροι. Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγών θα απαιτούνται για όλα τα αγαθά (δεν θα απαιτείται για το πρώτο εξάμηνο του 2021), ενώ για τα εμπορεύματα υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων θα πραγματοποιούνται αυξημένοι φυσικοί έλεγχοι και λήψη δειγμάτων. Οι έλεγχοι των ζώων, των φυτών και των προϊόντων τους θα λαμβάνουν χώρα στους βρετανικούς συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

Για την υλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται, έχουν εγκριθεί 50 εκ. λίρες, που θα διατεθούν κυρίως για την ενίσχυση του ενδιάμεσου και βοηθητικού των τελωνείων τομέα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους εκτελωνιστές, τους εκτελούντες εμπορευματικές μεταφορές και τους ναυλομεσίτες, τους ταχυμεταφορείς δεμάτων και άλλων, οι οποίοι υποστηρίζουν εξ επαγγέλματος τις νέες διαδικασίες που μπαίνουν σε εφαρμογή μέχρι την 1η Ιουλίου 2021.

 

Σύνοψη

Το νέο εμπορικό καθεστώς που συνεπάγεται η αποχώρηση της Αγγλίας από την Ε.Ε είναι αναπόφευκτο ότι θα προκαλέσει κύμα αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι τα αχαρτογράφητα νερά στα οποία καλούνται να πλεύσουν οι επιχειρήσεις, καθώς και η αναμονή μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δεν αφήνουν πολλά περιθώρια εφησυχασμού σε κάθε επιχειρηματία που πραγματοποιεί εισαγωγές ή εξαγωγές με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία BITSIS CUSTOMS, με γνώμονα το συμφέρον των πελατών της και με αδιάκοπη ενημέρωση σχετικά με τα τελωνειακά καθεστώτα των χωρών, εξασφαλίζει τον ασφαλή εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και αναλαμβάνει με σύνεση και αξιοπιστία διαδικασίες εκτελωνισμών από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης της εταιρίας μας.